99. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

8. 11. 2017 - 09:00
mala dvorana, Tomšičeva 5

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1D) – nujni postopek, EPA 2303 - VII

2A. Predlog zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS), EPA 2304-VII

2. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane