Javna tribuna: Slovensko gospodarstvo s polno močjo v neznano smer

Tiskalniku prijazna oblika
12. 2. 2018 - 18:00
Svetovni slovenski kongres, Cankarjeva 1/IV

Državni svetnik Igor Antauer se bo udeležil javne tribune z naslovom Slovensko gospodarstvo s polno močjo v neznano smer, kjer bo spregovoril o viziji slovenskega gospodarstva in pasteh, ki se krivajo v dodatnih finančnih in birokratskih omejitvah gospodarstva. 

Vabilo / program

Copyright 2018, Vse pravice pridržane