Medparlamentarna konferenca o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP) (videokonferenca)

Tiskalniku prijazna oblika
9. 9. 2021 - 09:00
dvorana Državnega sveta

Državni svet je v okviru Medparlamentarne konference o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki pripravil panel z naslovom »Razvoj zmogljivosti civilne zaščite EU in solidarnostna klavzula: vključevanje vojske«. Želja panela je proučiti možnosti, kaj še je mogoče storiti za krepitev odpornosti EU, zlasti z vidika skupne varnostne in obrambne politike in solidarnostne klavzule, ki omogoča EU in njenim državam članicam, da skupaj pomagajo državi članici, ki je žrtev naravne nesreče ali nesreče, ki jo povzroči človek, če prizadeta država članica meni, da so njene zmogljivosti odzivanja presežene.

V uvodnem delu bo zbrane nagovoril predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca. 

Predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec bo skupaj s predsednico Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko in predsednikom Odbora Državnega zbora za obrambo Samom Bevkom ter predsednikom Odbora za zunanje zadeve Evropskega parlamenta Davidom McAllisterjem eden izmed predsedujočih na dogodku.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane