Nadaljevanje 13. seje Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika
19. 12. 2018 - 13:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic nadaljevanja 13. seje Državnega sveta


Dnevni red:

6. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) – nujni postopek, EPA 278-VIII 

 

7. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G) – nujni postopek, EPA 279-VIII

 

8. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2019 – redne seje

Copyright 2018, Vse pravice pridržane