Novinarska konferenca ob predstavitvi izsledkov raziskave odprtosti in transparentnosti slovenskih občin

Tiskalniku prijazna oblika
22. 9. 2021 - 11:00
dvorana Državnega sveta

Inštitut Danes je nov dan (DJND), Organizacija za participatorno družbo ter PIC - Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja v sodelovanju z Državnim svetom Republike Slovenije prirejajo novinarsko konferenco ob predstavitvi izsledkov raziskave odprtosti in transparentnosti slovenskih občin. 

Lokalna samouprava v Sloveniji pomembno prispeva k razvoju države ter dobrobiti prebivalk in prebivalcev, zato mora biti njeno delovanje odprto in vključujoče. Le tako lahko namreč v zadostni meri spodbuja sodelovanje javnosti v procesih odločanja. Raziskava odprtosti in transparentnosti slovenskih občin je prvi poskus celovitega pregleda tega področja, njen glavni namen pa je občinam ponuditi priporočila, s pomočjo katerih bodo lahko svoje delovanje v prihodnje dvignile na naslednjo raven. 

Dogodek bo z uvodnim pozdravom in nagovorom odprl predsednik Državnega sveta  Alojz Kovšca, saj je prav ta institucija pri nas eden glavnih zastopnikov lokalnih interesov. Pogled na širšo sliko stanja odprtosti in transparentnosti na področju lokalne samouprave ter glavna priporočila občinam bodo nato predstavili Nejc Horvat (DJND), Maja Cimerman (DJND) in Matic Primc (Organizacija za participatorno družbo).

Copyright 2018, Vse pravice pridržane