Okoljski posvet "Nacionalni program varstva okolja in njegov dialog z lokalnimi skupnostmi"

Tiskalniku prijazna oblika
5. 4. 2018 - 13:45
Hotel Ajda, Moravske Toplice

Državni svetnik Rajko Fajt se bo udeležil okoljskega posveta "Nacionalni program varstva okolja in njegov dialog z lokalnimi skupnostmi" in v uvodu pozdravil navzoče. 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane