Podelitev priznanj Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov - Srebrni znak in častna članica društva

Tiskalniku prijazna oblika
1. 12. 2018 - 18:00
Maribor, dvorana Union

Državni svetnik mag. Peter Požun se bo udeležil podelitve priznanj Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov - Srebrni znak in častna članica društva, kjer bo uvodoma tudi pozdravil navzoče.   

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane