Posvet Društva državnih svetnikov

21. 3. 2017 - 16:00
dvorana Državnega sveta

Društvo državnih svetnikov pripravlja posvet, na katerem bodo obravnavali več tem, povezanih z delom Državnega sveta in dejavnostjo Društva državnih svetnikov. Med temami so notifikacija Avstrijske državne pogodbe, vizija in strategija razvoja Slovenije, voda kot ustavna kategorija in kontekst pobud državnih svetnikov večih mandatov.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane