Posvet: Interdisciplinarni inženirski problemi in predlogi rešitev pri gradnji dvotirne železnice Koper-Divača

Tiskalniku prijazna oblika
16. 4. 2018 - 10:00
dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

Državni svet Republike Slovenije in Slovenska inženirska zveza skupaj z inženirskimi zvezami strokovnih panog pripravljajo posvet z naslovom Interdisciplinarni inženirski problemi in predlogi rešitev pri gradnji dvotirne železnice Koper-Divača.

Vabilo  

Copyright 2018, Vse pravice pridržane