posvet: Izziv na področju izvajanja dimnikarskih storitev

Tiskalniku prijazna oblika
31. 5. 2019 - 09:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

VABILO POSVETA

 

PROGRAM POSVETA:


9.00 – 9.15

POZDRAVNI NAGOVOR

Matjaž Švagan, podpredsednik Državnega sveta

Simon Zajc, minister za okolje in prostor


9.15 – 10.00

UREJANJE PODROČJA IZVAJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV  

Mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor

Franc Lenarčič,Direktorat za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor

Vito Lojk, Direktorat za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor


10.00 –11.30

POGLED KLJUČNIH DELEŽNIKOV NA RAZMERE NA PODROČJU IZVAJANJA DIMNIKARSKIH STORITEV

Sebastijan Zupanc, direktor, GZS - Zbornica komunalnega gospodarstva

Simon Dovrtel, predsednik, Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (PREDSTAVITEV 1, PREDSTAVITEV 2)

Ivan Tomše, DCI Malečnik in VCP Dimnik

Karel Lipič, predsednik, Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG

Zasl. prof. dr. Peter Novak, Fakulteta za strojništvo Univerze v Novem mestu

Bojan Žnidaršič, neodvisni energetski svetovalec, Vitra - Center za uravnotežen razvoj Cerknica


11.30 –12.00

ODMOR


12.00 – 13.30

RAZPRAVA

Dejan Mandič, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Janez Novak, Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Simon Dovrtel, predsednik, Sekcija dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije
Aleksander Županek, Dimnikarstvo Maribor d.o.o.
Uroš Verač, Društvo Dimnikarski ceh
Ana Jelančič, Snedim d.o.o., Sevnica
Jožef Žnidarič, uporabnik dimnikarskih storitev
Danilo Brdnik, podpredsednik, Sekcija instalaterjev energetikov pri OZS
Franc Jelenc, član upravnega odbora, Sekcija instalaterjev energetikov pri OZS
Iztok Konjar, Komunala d.o.o., Idrija 
Bojan Brenčič, ABD-dimnikarstvo Murska Sobota d.o.o.
Karel Lipič, predsednik, Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG
Mateja Badovinac Kikelj, Uprava RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Posvet bo vodil in povezoval državni svetnik Bogomir Vnučec.

 

PREDLOGI, STALIŠČA


Štefan Režonja, Dimnikarska družba R.Š.A. Vlek d.o.o. 

Marko Rudman, DCI Dimnik (Predlog spremembe 19. členaSprememba ZDIMSAnaliza števila požarov od leta 2005, Požari v enostanovanjskih stavbahPožari v dvostanovanjskih stavbah od 2005 do 2019)

Copyright 2018, Vse pravice pridržane