Posvet Od vil do vilic: krajšanje poti do lokalno pridelane hrane, našega zdravja in trajnostne oskrbe

17. 3. 2017 - 09:30
dvorana Državnega sveta

Evropski poslanec dr. Igor Šoltes, Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano in visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto bodo na posvetu osrednjo pozornost namenili prednostim kratkih pridelovalnih verig, lokalno pridelane hrane, učinkovitega nadzora nad poreklom in sledljivosti prehrane. Udeležence bo uvodoma nagovoril predsednik Državnega sveta Mitja Bervar.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane