POSVET: Pravica oseb s težavami v duševnem zdravju do osebne asistence

Tiskalniku prijazna oblika
21. 6. 2021 - 09:30
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

NOVICA, FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK KONFERENCE

PROGRAM


 

UVODNI NAGOVORI

Danijel Kastelic, državni svetnik, podpredsednik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo , zdravstvo in invalide

Andreja Štepec, predsednica Sveta uporabnikov ŠENT


Predstavitev potreb po osebni asistenci oseb s težavami v duševnem zdravju, terminologija invalidnosti

prof. dr. Vesna Švab, predsednica društva ŠENT


Zakonske možnosti za koriščenje osebne asistence pri osebah s težavami v duševnem zdravju

Tanja Dular, Direktorat za invalide, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Potreba po osebni asistenci za uporabnike s stališča svojca

mag. Edo Pavao Belak, predsednik Foruma svojcev – ŠENT


Pogled uporabnika storitev na pravico do osebne asistence

Predstavnik uporabnikov ŠENTA


Kriteriji za pridobitev osebne asistence

mag. Barbara Kobal Tomc, direktorica Inštituta RS za socialno varstvo 

 

Diskusija in zaključki.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane