PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK KOMISIJE ZA MEDNARODNE ODNOSE IN EVROPSKE ZADEVE NA LXIV. ZASEDANJU KONFERENCE ODBOROV PARLAMENTOV EVROPSKE UNIJE ZA EVROPSKE ZADEVE (COSAC)

Tiskalniku prijazna oblika
30. 11. 2020 - 10:00

V okviru parlamentarne dimenzije nemškega predsedovanja Evropski uniji bo 30. 11. in 1. 12. 2020 potekalo LXIV. zasedanje Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC) .V imenu Državnega sveta Republike Slovenije se bosta konference udeležila predsednik in podpredsednik Komisije Državnega sveta za mednarodna odnose in evropske zadeve Bojan Kekec in Igor Antauer. Srečanje bo potekalo virtualno.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane