Skupna novinarska konferenca Združenja Frank in Državnega sveta

Tiskalniku prijazna oblika
6. 9. 2019 - 13:00
Soba 209/II

Skupna novinarska konferenco Združenja Frank in Državnega sveta RS bo na temo izida Smernic za razlago in uporabo Direktive 93/13/EGS o nepoštenih pogojih v potrošniških pogodbah, ki jih je Evropska komisija sprejela 22. julija 2019. Ob tej priložnosti bomo predstavili velik pomen Smernic za uveljavljanje varstva potrošnikov v Sloveniji, s poudarkom na kreditih v švicarskih frankih. 

Združenje Frank že dlje časa opozarja na sistematično kršenje pravice posojilojemalcev v švicarskih frankih do sodnega varstva, ker slovenska sodišča neustrezno razlagajo določbe Direktive 93/13/EGS in ne upoštevajo posebnosti, do katerih prihaja pri njenem prenosu v slovenski pravni red. Smernice potrjujejo, da je obseg kršitev v sodnih postopkih  tako velik, da je na preizkušnji pravna država. 

Člen 8 Direktive 93/13/EGS omogoča državam članicam, da lahko izboljšajo varstvo potrošnikov glede na minimalne standarde, določene v Direktivi. Evropska komisija je v nedavnem odgovoru hrvaškemu Saboru potrdila, da to vključuje tudi zakonsko reševanje problema nepoštenih pogodbenih pogojev v zvezi s krediti v švicarskih frankih. Več o tem in novih razsežnostih te problematike v Sloveniji na novinarski konferenci skupaj z:

Alojzem Kovšco, predsednikom Državnega sveta Republike Slovenije
prof. dr. Cirilom Ribičičem, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani  
Bredo Kutin, predsednico Zveze potrošnikov Slovenije
Robertom Preiningerjem, odvetnikom

Novinarsko konferenco bo vodil predsednik Združenja Frank Matjaž Sušnik.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane