Skupna seja Komisije za državno ureditev (8. seja) in Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (7. seja)

Tiskalniku prijazna oblika
23. 5. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Triindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2017, EPA 2735-VII

 

2. Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2017, EPA 2736-VII

 

Poročili bo Komisija za državno ureditev obravnavala kot matično delovno telo, Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide pa kot zainteresirano delovno telo.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane