Skupna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (107. seja) in Interesne skupine lokalnih interesov (76. seja)

9. 10. 2017 - 14:00
soba 212 / II

Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) - druga obravnava, EPA 2087-VII

2. Obravnava problematike izvajanja Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) v lokalnih skupnostih

3. Osnutek Predloga zakona o ureditvi lastništva javnih cest

4. a) Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018-A), EPA 2255-VII

b) Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019), EPA 2256-VII

5. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) - nujni postopek, EPA 2253-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane