Skupna seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (95. seja) in Interesne skupine lokalnih interesov (69. seja)

24. 4. 2017 - 14:00
velika dvorana, Tomšičeva 5

Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718-A) - nujni postopek, EPA 1890-VII (zainteresirani)

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1C) - skrajšani postopek, EPA 1861-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane