Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb - je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam

Tiskalniku prijazna oblika
30. 1. 2020 - 10:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

V dvorani Državnega sveta bo v četrtek, 30. 1. 2020, posvet z naslovom Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb. Več v spodnji priponki:

NOVICA, FOTOGALERIJA, VIDEO POSNETEK IN PREDAVANJA POSVETA

VABILO IN PRIJAVA NA DOGODEK

PROGRAM

 


Pozdravna nagovora
 
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
Srečko Ocvirk,državni svetnik in župan Občine Sevnica

 


Uvodno predavanje »Osvetlitev celostne problematike gradnje zadrževalnikov - koliko vode bi bilo mogoče zadržati v Sloveniji«

prof. dr. Matjaž Mikoš, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani; Inženirska akademija
 

Upravljanje z zadrževalniki
  • Upravljanje z zadrževalniki v drugih državah
              - AVSTRIJA: prof. dr. Gerald Zenz, predsednik ATCOLD in podpredsednik ICOLD
              - ITALIJA - zadrževalniki in prostor: Guido Maza, RSE, Giovanni Ruggeri, predsednik ITCOLD
              - MAKEDONIJA: prof. dr .Ljupčo Petkovski, predsednik MACOLD
 
  • Večnamenska raba zadrževalnikov v Sloveniji 
dr. Nataša Smolar Žvanut, Direkcija Republike Slovenije za vode 

Pomen pregrad in zadrževalnikov v procesu prilagajanja na podnebne spremembe ter pri zagotavljanju pitne in tehnološke vode v prihodnosti 

  • Pametne pregrade
 dr. Mitja Bricelj, koordinator TSG 3 EUSAIR
 
  • Izgledi in vplivi na porazdelitev vodnih količin za Slovenijo v luči podnebnih sprememb
prof. dr. Lučka Kajfež- Bogataj, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani; članica Medvladnega odbora za podnebne spremembe Združenih narodov
 
  • Prilagoditev sistema upravljanja z vodami na klimatske spremembe s poudarkom na možnosti akumulacijskih bazenov 
mag. Zoran Stojić, Geateh, vodja skupine za pripravo strateškega akcijskega plana za Drino pri UN
 

Ukrepi za zmanjšanje vplivov pregrad na okolje in pozitivni učinki pregrad na okolje

  • Problematika (ne)upravljanja s podzemni vodami in dejanski vpliv zadrževanja na podtalnico - možnost zasnove projektov z namenom stabilizacije režima podtalnice v smislu zagotavljanja zalog kvalitetne pitne vode za prihodnje generacije
prof. dr. Miran Veselič, upokojeni profesor Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 
 

Razprava

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane