Sprejem člana Evropskega računskega sodišča

28. 9. 2017 - 12:00
mali salon / I

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar bo sprejel člana Evropskega računskega sodišča Sama Jereba, ki mu bo izročil letni poročili za leto 2016.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane