Sprejem člana Evropskega računskega sodišča

Tiskalniku prijazna oblika
10. 11. 2021 - 12:30
mali salon/I

Član Evropskega računskega sodišča Samo Jereb bo predsedniku Državnega sveta predal Letno poročilo Evropskega računskega sodišča o izvrševanju proračuna EU za proračunsko leto 2020 z odgovori institucij in Letno poročilo o dejavnostih, financiranih iz osmega, devetega in desetega Evropskega razvojnega sklada za proračunsko leto 2020 z odgovori Evropske komisije.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane