Srečanje delegacije Državnega sveta s predstavniki Kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti Sveta Evrope

20. 2. 2018 - 16:30
Veliki salon/I

Delegacija Državnega sveta se bo sestala s predstavniki Kongresa lokalnih in regionalnih skupnosti Sveta Evrope. Kongres je svetovalno telo, ki zastopa lokalne in regionalne oblasti držav članic. Dejaven je pri razvijanju demokracije na lokalni in regionalni ravni ter pri krepitvi čezmejnega sodelovanja. Kongres lokalnih in regionalnih oblasti je obiskal Slovenijo že v letih 2001 in 2011 ter v poročilu o lokalni in regionalni demokraciji pripravil priporočilo tudi za Slovenijo. V priporočilu je predlagal, da Svet ministrov priporoči slovenskim organom, da sprejmejo potrebne ukrepe oz. zakonodajo, ki bo omogočila večjo avtonomijo lokalnih skupnosti pri določanju svojih prihodkov, zakonodajno spodbudi možnosti za boljše posvetovanje med lokalnimi skupnostmi in Vlado ter predlaga združitev manjših lokalnih skupnosti, kjer je to primerno, in spodbudi proces regionalizacije in širitev dobrih praks pri vključevanju Romov v vse lokalne skupnosti.  

Tokrat bo pogovor osredotočen predvsem na program dela Državnega sveta na področju lokalne samouprave, sodelovanje z Državnim zborom v postopku sprejemanja zakonodaje na področju lokalne samouprave, zadnje pravne in politične reforme na področju lokalne samouprave, finančno stanje v slovenskih občinah, postopek posvetovanja zakonodajalca z lokalnimi oblastmi glede zakonodajnih predlogov, ki neposredno zadevajo lokalne skupnosti ter pravno varstvo lokalne samouprave in uresničevanje pravice do sodnega varstva lokalnih skupnosti.

Delegacijo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope bodo sprejeli predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, vodja Interesne skupine lokalnih interesov Milan Ozimič in predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Dušan Strnad.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane