STROKOVNI POSVET: INVAZIVNE TUJERODNE VRSTE V GOZDOVIH – medsektorski izzivi in priložnosti pri njihovem upravljanju

Tiskalniku prijazna oblika
24. 9. 2020 - 10:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

VABILO IN PROGRAM POSVETA

 

9:30 – 10:00 Registracija in prihod
 
10:00 – 10:10 Pozdravni nagovor
  • Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

10:10 – 11:25 LIFE ARTEMIS - Osveščanje, usposabljanje in ukrepanje za invazivne tujerodne vrste v gozdu - dr. Maarten de Groot, Gozdarski inštitut Slovenije

  • Informacijski sistem Invazivke: zgodnje obveščanje o invazivnih tujerodnih vrstah - dr. Nikica Ogris, Gozdarski inštitut Slovenije
  • Izkušnje z zgodnjim obveščanjem in hitrim odzivanjem na tujerodne vrste v projektu LIFE ARTEMIS - Jana Kus Veenvliet, Zavod Symbiosis
  • Akcijski načrt za obvladovanje invazivnih tujerodnih rastlin v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib – Sonja Rozman, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave
  • Invazivne tujerodne vrste in gozdarstvo - Marija Kolšek, Zavod za gozdove Slovenije
 
11:25 – 11:55 Odmor 
 
11:55 – 12:25
  • Upravljanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v Mestni občini Ljubljana - Zala Strojin Božič, Mestna občina Ljubljana
  • Nova EU pravila na področju zdravja rastlin – Anita Benko Beloglavec, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
12:25 – 13:25 Diskusija
  • Medsektorski izzivi in priložnosti pri upravljanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami v gozdovih
 
13:25 – 14:00 Sklepi in zaključek posveta

 

***

PODATKI ZA SPREMLJANJE POSVETA V ŽIVO PREKO SPLETA:

ZOOM POVEZAVA

ID Sestanka: 837 4150 2200
Passcode: 086602

 

PRIJAVA NA POSVET

Copyright 2018, Vse pravice pridržane