Strokovni posvet Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji

21. 6. 2017 - 10:00
dvorana Državnega sveta

Namen posveta je izpostaviti pomen samostojnosti in neodvisnosti ter vlogo odvetništva v pravosodju in družbi. Potekala bo razprava o položaju slovenskega odvetništva. Prav tako bodo razpravljali o odnosu odvetništva z drugimi akterji pravosodja in o pomembnosti medsebojnega sodelovanja, ki je nujno potrebno za funkcioniranje učinkovitega pravosodja. Izpostavljena bo tudi vloga odvetništva pri delu zakonodajne, sodne in izvršilne veje oblasti in pri zagotavljanju družbene vloge odvetništva. Udeležence bo uvodoma nagovoril tudi predsednik Državnega sveta Mitja Bervar.

vabilo: vabilo_vloga_odvetnistva_v_rs_21jun2017.pdf

Copyright 2013, Vse pravice pridržane