Uradni obisk podpredsednika Nacionalnega odbora Kitajske ljudske politične posvetovalne konference

Tiskalniku prijazna oblika
11. 9. 2019 - 17:00
Državni svet

Na povabilo predsednika Državnega sveta Alojza Kovšce, je na uradnem  obisku v naši državi v času od 11. do 14. septembra 2019 podpredsednik Nacionalnega odbora Politične posvetovalne konference Ljudske republike Kitajske g. Yang Chuantang z delegacijo.

Gre za obisk predstavnika visoke politične institucije, ki ga z Državnim svetom veže tradicionalno prijateljsko sodelovanje.Politična posvetovalna konferenca ima pri sprejemanju in izvajanju zakonodaje posvetovalno in nadzorno vlogo. Pri svojem delu lahko poda predloge glede politik, ki so v središču pozornosti kitajske družbe. Ima pomembno vlogo na področju mednarodnih izmenjav z drugimi državami. Predstavlja namreč enega izmed glavnih instrumentov Kitajske za izgradnjo bolljšega razumevanja med državami ter boljšega poznavanja Kitajske in njenih politik v mednarodni skupnosti.
Da Kitajska namenja ustrezno pozornost Sloveniji, potrjuje obisk predstavnikov navedenega visokega političnega organa v času, ko LR Kitajska obeležuje 70 let svojega obstoja.

Kitajska je najpomembnejši trgovinski partner Slovenije v Aziji. Navedeni obisk predstavlja priložnost za poglobitev sodelovanja na področjih skupnega interesa. Teme, predvidene na pogovorih s predsednikom Državnega sveta se bodo nanašale na bilateralno sodelovanje, ki je zelo dobro, z možnostjo krepitve parlamentarnega sodelovanja ter izmenjavo pogledov o različnih vprašanjih skupnega interesa.

Poleg srečanja z gostiteljem, predsednikom Državnega sveta in državnimi svetniki,  bo visokega gosta sprejel predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan. Srečal se bo tudi s podpredsednico Vlade in ministrico za infrastrukturo mag. Alenko Bratušek.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane