Državni svet se je seznanil z Zaključki posveta Finančni položaj slovenskih občin

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet se je na 29. seji 13. 5. 2020 seznanil z Zaključki posveta Finančni položaj slovenskih občin in pozval Vlado, da zaključke posveta prouči in se do njih opredeli.

Posvet je Državni svet organiziral 6. 3. 2020 na pobudo Interesne skupine lokalnih interesov. Osnovni cilj posveta je bil, da soočimo poglede državnih svetnikov, županj in županov na eni strani in političnih odločevalcev - predstavnikov političnih strank na drugi strani glede odprtih vprašanj financiranja občin in da bi na podlagi izmenjave mnenj poiskali možne rešitve za ustreznejši sistem financiranja občin.

Na posvetu  je sodelovalo več kot 120 oseb, od tega je bilo okoli 90 predstavnikov iz 80 občin.

Od političnih odločevalcev so se posveta udeležili predsednik Vlade v vlogi predsednika Slovenske demokratske stranke Janez Janša, vodja poslanke skupine Socialnih demokratov Matjaž Han, predsednik Nove Slovenije Matej Tonin, predsednica Demokratske stranke upokojencev Slovenije dr. Aleksandra Pivec in predsednik Slovenske ljudske stranke Marjan Podobnik. Njihovi pogledi na lokalno samoupravo in finančni položaj slovenskih občin so spodbudni, saj nakazujejo večje razumevanje za finančno avtonomijo lokalne samouprave in prizadevanje za decentralizacijo države.

V uvodnem nagovoru je poleg predsednika Državnega sveta, ki je strnil poglede Državnega sveta, sodeloval predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, ki je predstavil zaznane pomanjkljivosti obstoječega sistema financiranja občin, možne načine za izboljšanje finančnega položaja s strani občin, odnos države do potreb lokalne samouprave ter možne poti razvoja sistema financiranja občin.

Na podlagi opravljene razprave na posvetu je bilo oblikovanih 22 zaključkov, ki zajemajo vsa opozorila in predloge županov.  Med drugim so župani slovenskih občin pozdravili odnos nove Vlade do lokalne samouprave in njeno razumevanje delovanja slovenskih občin. Župani so poudarili, da je treba vprašanje finančnega položaja občin razrešiti pred ustanovitvijo pokrajin, ki jih potrebujemo zaradi skladnejšega razvoja Slovenije in boljšega upravljanja države na nivoju, ki je bližje ljudem. Sporočilo posveta je jasno: za učinkovito zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva je ključnega pomena finančna sposobnost občin in stabilen sistem financiranja lokalne samouprave.

Zaključki posveta predstavljajo usmeritev za delo državnih svetnic in državnih svetnikov, ki bodo v sodelovanju z reprezentativnimi združenji občin tudi preverjali njihovo uresničevanje.

Sklep Državnega sveta k zaključkom posveta

Copyright 2018, Vse pravice pridržane