Državni svet sprožil postopek za oceno ustavnosti Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Copyright 2018, Vse pravice pridržane