Working Bodies

Printer-friendly version

Commission for Agriculture, Forestry and Food:

president: Cvetko Zupančič

vice-president: Branko Tomažič

 

members:

1. Tone Hrovat

2. MSc Marija Lah

3. Marjan Maučec

4. Franc Rokavec

5. Srečko Ocvirk

6. MSc Ladislav Rožič

 

Secretary of the Commission:   Ana Ivas Brezigar, 01 478 98 00

 

Commission for Culture, Science, Education and Sport:

president: Branimir Štrukelj

vice-president: Bojan Režun

 

members:

1. Rajko Fajt

2. Tone Hrovat

3. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

4. Dejan Crnek

5. MSc Miroslav Ribič

6. Matjaž Švagan

7. prof. dr. Matjaž Gams

 

Secretary of the Commission: MSc Damijana Zelnik,  tel.: 01 478 99 29

 

Commission for Economy, Trade, Tourism and Finance:

president: MSc Marija Lah

vice-president: Tomaž Horvat

 

members:

1. Boris Šuštaršič

2. Franc Golob

3. Mitja Gorenšček

4. Oskar Komac

5. Alojz Kovščca

6. Boris Popovič

7. Jože Smole

8. Srečko Ocvirk

9. MSc Marko Zidanšek

10. Branko Tomažič

11. Dušan Strnad

 

Secretary of the Commission: Miro Podlipec,  tel.: 01 478 98 10

 

Commission for International Relations and European Affairs:

president: Bojan Kekec

vice-president: Igor Antauer

 

members:

1. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

2. Franc Kangler

3. Samer Khalil

4. Bojana Potočan

5. MSc Peter Požun

6. MSc Miroslav Ribič

7. Branko Šumenjak

8. Davorin Terčon

9. MSc Igor Velov

10. Bogomir Vnučec

 

Secretary of the Commission: Lilijana Žurman,  tel.: 01 478 98 14

 

Commission for Local Self-Government and Regional Development:

president: Dušan Strnad

vice-president: Samer Khalil

 

members:

1. Dejan Crnek

2. Franc Golob

3. Bojan Kontič

4. Milan Ozimič

5. Boris Popovič

6. Franc Rokavec

7. Branko Šumenjak

8. Davorin Terčon

9. MSc Igor Velov

10. Bogomir Vnučec

11. Cvetko Zupančič

12. Bojan Režun

13. Matjaž Švagan

14. Oskar Komac

 

Secretary of the Commission: Meta Štembal,  tel.: 01 478 98 07

 

Commission for Public Office and Immunity:

president: Franc Rokavec

vice-president: Lidija Jerkič

 

members:

1. Igor Antauer

2. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

3. Cvetko Zupančič

 

Secretary of the Commission: Anka Zajc, 01 478 98 05

 

Commission for Social Care, Labour, Healthcare and Disabled:

president: Boris Šuštaršič

vice-president: MSc Peter Požun

 

members:

1. Igor Antauer

2. prof. dr. Matjaž Gams

3. Mitja Gorenšček

4. Tomaž Horvat

5. Lidija Jerkič

6. Alojz Kovšca

7. MSc Ladislav Rožič

8. Jože Smole

 

Secretary of the Commission: MSc Nuša Zupanec,  tel.: 01 478 99 35

 

 

Commission for State Organization:

president: Rajko Fajt

vice-president: MSc Marko Zidanšek

 

members:

1. Milan Ozimič

2. Franc Kangler

3. Bojan Kekec

4. Bojan Kontič

5. Marjan Maučec

6. Bojana Potočan

7. Branimir Štrukelj

 

Secretary of the Commission: MSc Mateja Poljanšek,  tel.: 01 478 98 15

Copyright 2018, Vse pravice pridržane