31. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - PONOVNO PRESTAVLJENA NA 8. 7. 2021

Printer-friendly version
9. 7. 2021 - 10:00
Dvorana Državnega sveta, Šubičeva ulica 4

SklicPrestavitev seje,   Predlog za razširitev dnevnega redaPonovna prestavitev


Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2020, EPA 1930-VIII

- Poročilo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora.

Predlog za razširitev dnevnega reda s točko 1A:

1.A   Problematika nespremenjenih oziroma nižjih odkupnih cen slovenskih kmetijskih pridelkov in klavne živine ob hkratni rasti maloprodajnih cen

- Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča s prilogami.

Pobuda Branka Tomažiča   Članek:Kmečki glas z dne 30.6.2021  Članek2: Kmečki glas z dne 30.6.2021   Članek: Večer z dne, 28.6.2021

2. Potrditev zapisnikov 30. seje in 10. izredne seje komisije

- Predloga zapisnikov boste prejeli naknadno.

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane