32. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Printer-friendly version
27. 11. 2019 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI-B), druga obravnava, 819-VIII

 

2. Obravnava Resolucije Evropskega parlamenta o avtonomnih orožnih sistemih in problematika avtonomnih orožnih sistemov 

 

3.    Potrditev zapisnikov 28., 29., 30. in 31. redne seje komisije.  

 

4.    Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane