NATIONAL COUNCIL OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Vice president

Secretary general

Contact

Republic of Slovenia
National Council

Šubičeva 4
SI - 1000 Ljubljana

Phone: +386 1 478 9802
Fax: +386 1 478 9851
E-mail: gp@ds-rs.si

Posvet o transparentni porabi javnih sredstev

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije je 28. septembra 2017 ob svetovnem dnevu pravice vedeti pripravil posvet o transparentni porabi javnih sredstev. Udeležence je uvodoma nagovoril predsednik Državnega sveta Mitja Bervar.

-- video placeholder --
Slovenian

Sprejem člana Evropskega računskega sodišča

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar je 28. septembra 2017 sprejel člana Evropskega računskega sodišča Sama Jereba, ki mu je izročil letni poročili za leto 2016.

Slovenian

Predsednik DS na poslovni strokovni konferenci EPOS 2017

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar se je 27. septembra 2017 udeležil otvoritve konference EPOS 2017 in uvodoma nagovoril udeležence. Konferenca je namenjena predstavitvi primerov dobre prakse na področju strateškega prestrukturiranja organizacij ter prenavljanja poslovanja in poslovnih procesov.

Slovenian

32. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije se je v torek, 26. 9. 2017, sestal na 32. izredni seji, na kateri je razpravljal o dveh predlogih odložilnih vetov. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), EPA 1855-VII je vložila Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. Državni svet je predlog podprl. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H) , EPA 2015-VII so državni svetnice in svetniki obravnavali na predlog skupine državnih svetnikov s prvopodpisanim Urošem Brežanom.

Slovenian

Predsednik DS na sprejemu ob 25-letnici stikov med Republiko Slovenijo in Kitajsko

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar se je 21. septembra 2017 udeležil sprejema ob 25-letnici stikov med Republiko Slovenijo in Kitajsko ter 68. obletnici ustanovitve Ljudske republike Kitajske.

Slovenian

Sprejem državnega podsekretarja v kabinetu predsednika italijanske vlade

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar je 21. septembra 2017 sprejel državnega podsekretarja v kabinetu predsednika italijanske vlade Sandra Gozija.

Slovenian

Predsednik DS slavnostni govornik na državni počastitvi 70. obletnice vrnitve Primorske k matični domovini

V petek, 15. septembra 2017 je bila ob mestni hiši v Novi Gorici državna počastitev 70. obletnice vrnitve Primorske k matični domovini. Slavnostni govornik je bil predsednik Državnega Sveta Republike Slovenije Mitja Bervar, ki je med drugim poudaril, ds so se Primorci prvi v Evropi organizirali v ilegalne organizacije tigrovcev, komunistov, duhovnikov in liberalcev – ter neustrašno delovali v razpredenem narodnem gibanju, da bi zrušili fašizem in se priključili matični domovini. Ohranjanje vrednot odpora in žrtev civilnega prebivalstva simbolizira našo zgodovinsko moč.

Slovenian

Pages

Copyright 2013, Vse pravice pridržane