Javna naročila

Status objave: ZAKLJUČENA

Predmet javnega naročila:

Storitve snemanja, fotografiranja in predvajanja dogodkov v Državnem svetu Republike Slovenije

 

navodilo_ponudnikom_za_pripravo_ponudbe_za_storitve_snemanja_fotografiranja_in_predvajanja_dogodkov_v_ds.pdf

vzorec_pogodbe.pdf

narocnik_espd.xml

Obrazci

 

Datum objave: 12.10.2017
Rok za oddajo ponudb: 25.10.2017 do 10:00 ure
Številka zadeve: NMV/2017-2

Odlocitev_o_oddaji.pdf

 


Status objave: ZAKLJUČENA

Predmet javnega naročila:

Vzdrževanje informacijskega sistema, uporabniških postaj in podpora uporabnikom

 

navodilo_ponudnikom_za_pripravo_ponudbe.pdf

vzorec_pogodbe.pdf

narocnik_espd.xml

Obrazci

 

Datum objave: 4.10.2017
Rok za oddajo ponudb: 18.10.2017 do 10:00 ure
Številka zadeve: NMV/2017-1

Odlocitev_o_oddaji.pdf

 


Zaključena javna naročila

 


Seznam oddanih javnih naročil (vrednost enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV)

V skladu z veljavno zakonodajo Državni svet Republike Slovenije vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji spletni strani objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti veljavnega Zakona o javnem naročanju ter enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane