Javna naročila

Trenutno ni aktualnih objav.

 


Zaključena javna naročila

 


Seznam oddanih javnih naročil (vrednost enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV)

V skladu z veljavno zakonodajo Državni svet Republike Slovenije vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji spletni strani objavi seznam javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti veljavnega Zakona o javnem naročanju ter enaka ali višja od 10.000 evrov brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano.

Copyright 2013, Vse pravice pridržane