Interesne skupine

Državni svet ima 40 članov, ki so organizirani v petih interesnih skupinah po posameznih področjih. Interesne skupine lahko oblikujejo stališča do posameznih zadev, ki so na dnevnem redu sej Državnega sveta ali njegovih komisij. Vsaka interesna skupina izvoli izmed sebe vodjo, ki vodi in organizira delo ter sklicuje in vodi njene seje.

Interesna skupina delodajalcev

Člani:
mag. Stojan Binder
Igor Antauer
Milan Lukić (vodja)
mag. Marija Lah

Sekretar interesne skupine: Miro Podlipec  tel.: 01 478 98 10

Interesna skupina delojemalcev

Člani:
Oskar Komac
mag. Dušan Semolič (vodja)
Drago Ščernjavič
Branimir Štrukelj

Sekretarka interesne skupine: Mateja Faletič  tel.: 01 478 99 65

Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Člani:
Vrisk Peter (vodja) - predstavnik kmetov
Zupančič Cvetko - predstavnik kmetov
Bojana Potočan - predstavnica samostojnih poklicev
Alojz Kovšca - predstavnik obrtnikov

Sekretarka: Eva Obreza Modic  tel.: 01 478 98 19

Interesna skupina negospodarskih dejavnosti

Člani:
prof. dr. Golob Janvit - predstavnik raziskovalne dejavnosti
dr. Zoran Božič - predstavnik vzgoje in izobraževanja
mag.Peter Požun - predstavnik za področje zdravstva
dr. Radovan Stanislav Pejovnik - predstavnik univerz, visokih in višjih šol
mag. Darija Kuzmanič Korva (vodja) - predstavnica socialnega varstva
Mitja Bervar - predstavnik kulture in športa

Sekretarka interesne skupine: Nuša Zupanec  tel.: 01 478 9935

Interesna skupina lokalnih interesov

Metod Ropret - 1. volilna enota (Ljubljana)
Toni Dragar - 2. volilna enota (Kamnik)
Rudi Matjašič, mag. - 3. volilna enota (Maribor)
Milan Ozimič (vodja) - 4. volilna enota (Slovenska Bistrica)
Janko Požežnik - 5. volilna enota (Celje)
Bojan Kontič - 6. volilna enota (Velenje)
Rajko Fajt - 7. volilna enota (Ptuj)
Branko Šumenjak - 8. volilna enota (Ljutomer)
Mirko Kozelj - 9. volilna enota (Kranj)
mag. Stevo Ščavničar - 10. volilna enota (Jesenice)
Alojz Glavač - 11. volilna enota (Murska Sobota)
Tomaž Horvat, mag. - 12. volilna enota (Nova Gorica)
Uroš Brežan - 13. volilna enota (Tolmin)
Bojan Kekec - 14. volilna enota (Novo mesto)
Samer Khalil - 15. volilna enota (Črnomelj)
Jernej Verbič - 16. volilna enota (Sežana)
Miloš Pohole - 17. volilna enota (Logatec)
Boris Popovič - 18. volilna enota (Koper)
Franc Golob - 19. volilna enota (Slovenj Gradec)
Jože Slivšek - 20. volilna enota (Krško)
Matjaž Švagan - 21. volilna enota (Trbovlje)
Dušan Strnad - 22. volilna enota (Grosuplje)

Sekretarka interesne skupine: Meta Štembal  tel.: 01 478 98 07

Seznam občin po volilnih enotah

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane