Interesne skupine

Državni svet ima 40 članov, ki so organizirani v petih interesnih skupinah po posameznih področjih. Interesne skupine lahko oblikujejo stališča do posameznih zadev, ki so na dnevnem redu sej Državnega sveta ali njegovih komisij. Vsaka interesna skupina izvoli izmed sebe vodjo, ki vodi in organizira delo ter sklicuje in vodi njene seje.

Interesna skupina delodajalcev

Člani:
Mitja Gorenšček
Igor Antauer (vodja)
Jože Smole
mag. Marija Lah

Sekretar interesne skupine: Miro Podlipec  tel.: 01 478 98 10

Interesna skupina delojemalcev

Člani:
Oskar Komac
Lidija Jerkič (vodja)
Ladislav Rožič
Branimir Štrukelj

Sekretarka interesne skupine: Mateja Faletič  tel.: 01 478 99 65

Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Člani:
Branko Tomažič (vodja) - predstavnik kmetov
Zupančič Cvetko - predstavnik kmetov
Bojana Potočan - predstavnica samostojnih poklicev
Alojz Kovšca - predstavnik obrtnikov

Sekretarka interesne skupine: Eva Obreza Modic  tel.: 01 478 98 19

Interesna skupina negospodarskih dejavnosti

Člani:
prof. dr. Matjaž Gams - predstavnik raziskovalne dejavnosti
Tone Hrovat - predstavnik vzgoje in izobraževanja
mag.Peter Požun (vodja) - predstavnik za področje zdravstva
prof. dr. Branka Kalenič Ramšak - predstavnik univerz, visokih in višjih šol
Boris Šuštaršič - predstavnica socialnega varstva
še ni znano - predstavnik kulture in športa

Sekretarka interesne skupine: Nuša Zupanec  tel.: 01 478 9935

Interesna skupina lokalnih interesov

Dejan Crnek - 1. volilna enota (Ljubljana)
Franc Rokavec - 2. volilna enota (Kamnik)
Franc Kangler - 3. volilna enota (Maribor)
Milan Ozimič (vodja) - 4. volilna enota (Slovenska Bistrica)
mag. Marko Zidanšek - 5. volilna enota (Celje)
Bojan Kontič - 6. volilna enota (Velenje)
Rajko Fajt - 7. volilna enota (Ptuj)
Branko Šumenjak - 8. volilna enota (Ljutomer)
mag. Igor Velov - 9. volilna enota (Kranj)
Bogomir Vnučec- 10. volilna enota (Jesenice)
Marjan Maučec - 11. volilna enota (Murska Sobota)
Tomaž Horvat - 12. volilna enota (Nova Gorica)
Bojan Režun - 13. volilna enota (Tolmin)
Bojan Kekec - 14. volilna enota (Novo mesto)
Samer Khalil - 15. volilna enota (Črnomelj)
Davorin Terčon - 16. volilna enota (Sežana)
Miroslav Ribič - 17. volilna enota (Logatec)
Boris Popovič - 18. volilna enota (Koper)
Franc Golob - 19. volilna enota (Slovenj Gradec)
Srečko Ocvirk- 20. volilna enota (Krško)
Matjaž Švagan - 21. volilna enota (Trbovlje)
Dušan Strnad - 22. volilna enota (Grosuplje)

Sekretarka interesne skupine: Meta Štembal  tel.: 01 478 98 07

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane