Komisije

Mandatno-imunitetna komisija:

predsednik: Horvat Tomaž, mag.
podpredsednik: Igor Antauer

člani:

Drago Ščernjavič
mag. Peter Požun
Cvetko Zupančič

Sekretar komisije: dr. Dušan Štrus, tel.: 01 478 98 18

Komisija za državno ureditev:

predsednik: Rajko Fajt
podpredsednik: Dragar Toni

člani:

dr. Zoran Božič
Alojz Glavač
Bojan Kekec
Milan Ozimič
Bojana Potočan
mag. Dušan Semolič
Jože Slivšek
Jernej Verbič 
Bojan Kontič

 

Sekretarka komisije: mag. Mateja Poljanšek,  tel.: 01 478 98 15

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve:

predsednik: dr. Janvit Golob
podpredsednik: Bojan Kekec 

člani:

Uroš Brežan
Igor Antauer
Samer Khalil
Alojz Kovšca
Milan Lukić
mag. Peter Požun
Miloš Pohole
Janko Požežnik
Branimir Štrukelj
Branko Šumenjak

 

Sekretarka komisije: Lilijana Žurman,  tel.: 01 478 98 14

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

predsednik: mag. Marija Lah 
podpredsednik: Alojz Kovšca

člani:

mag. Stojan Binder
Franc Golob
Mitja Bervar
Oskar Komac
Milan Lukić
Metod Ropret
Boris Popovič
Dušan Strnad
Peter Vrisk
 

Sekretar komisije: Miro Podlipec,  tel.: 01 478 98 10

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

predsednik: dr. Zoran Božič
podpredsednik: Branimir Štrukelj

člani:

Mitja Bervar
Rajko Fajt
prof.dr. Janvit Golob
Tomaž Horvat, mag.
Milan Ozimič
dr. Radovan Stanislav Pejovnik
Janko Požežnik
Metod Ropret
Rudi Matjašič, mag.

Sekretarka komisije: mag. Damijana Zelnik,  tel.: 01 478 99 29

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

predsednik: mag. Peter Požun
podpredsednik: Tomaž Horvat, mag.  

člani:

mag. Stojan Binder
Igor Antauer
mag. Darija Kuzmanič Korva
mag. Marija Lah
Bojana Potočan
mag. Stevo Ščavničar
mag. Dušan Semolič
Rudi Matjašič, mag.

Sekretarka komisije: Nuša Zupanec,  tel.: 01 478 99 35

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

predsednik: Jernej Verbič
podpredsednik: Alojz Glavač

člani:

Uroš Brežan
Franc Golob
Samer Khalil
Mirko Kozelj
mag. Darija Kuzmanič Korva
Boris Popovič
Drago Ščernjavič
Cvetko Zupančič
Dušan Strnad
mag. Stevo Ščavničar
Matjaž Švagan
Branko Šumenjak
Bojan Kontič
Toni Dragar

Sekretarka komisije: Meta Štembal,  tel.: 01 478 98 07

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

predsednik: Cvetko Zupančič
podpredsednik: Mirko Kozelj 

člani:

Oskar Komac
Miloš Pohole
dr. Radovan Stanislav Pejovnik
Matjaž Švagan
Jože Slivšek
Drago Ščernjavič
Peter Vrisk

Svetovalka komisije: mag. Eva Obreza Modic,  tel.: 01 478 98 19

Copyright 2013, Vse pravice pridržane