Komisije

Mandatno-imunitetna komisija:

predsednik: Franc Rokavec

podpredsednica: Lidija Jerkič

člani:

1. Igor Antauer

2. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

3. Cvetko Zupančič

 

Sekretarka komisije: Anka Zajc, 01 478 98 05

 

Komisija za državno ureditev:

predsednik: Rajko Fajt

podpredsednik: mag. Marko Zidanšek

člani:

1. Milan Ozimič

2. Franc Kangler

3. Bojan Kekec

4. Bojan Kontič

5. Marjan Maučec

6. Bojana Potočan

7. Branimir Štrukelj

 

Sekretarka komisije: mag. Mateja Poljanšek,  tel.: 01 478 98 15

 

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve:

predsednik: Bojan Kekec
podpredsednik: Igor Antauer

člani:

1. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

2. Franc Kangler

3. Samer Khalil

4. Bojana Potočan

5. mag. Peter Požun

6. mag. Miroslav Ribič

7. Branko Šumenjak

8. Davorin Terčon

9. mag. Igor Velov

10. Bogomir Vnučec

 

Sekretarka komisije: Lilijana Žurman,  tel.: 01 478 98 14

 

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

predsednik: mag. Marija Lah
podpredsednik: Tomaž Horvat

člani:

1. Boris Šušteršič

2. Franc Golob

3. Mitja Gorenšček

4. Oskar Komac

5. Alojz Kovščca

6. Boris Popovič

7. Jože Smole

8. Srečko Ocvirk

9. mag. Marko Zidanšek

10. Branko Tomažič

11. Dušan Strnad

Sekretar komisije: Miro Podlipec,  tel.: 01 478 98 10

 

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

predsednik: Branimir Štrukelj
podpredsednik: Bojan Režun

člani:

1. Rajko Fajt

2. Tone Hrovat

3. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak

4. Dejan Crnek

5. mag. Miroslav Ribič

6. Matjaž Švagan

7. prof. dr. Matjaž Gams

 

Sekretarka komisije: mag. Damijana Zelnik,  tel.: 01 478 99 29

 

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

predsednik: Boris Šuštaršič
podpredsednik: mag. Peter Požun

člani:

1. Igor Antauer

2. prof. dr. Matjaž Gams

3. Mitja Gorenšček

4. Tomaž Horvat

5. Lidija Jerkič

6. Alojz Kovšca

7. mag. Ladislav Rožič

8. Jože Smole

 

Sekretarka komisije: mag. Nuša Zupanec,  tel.: 01 478 99 35

 

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

predsednik: Dušan Strnad
podpredsednik: Samer Khalil

člani:

1. Dejan Crnek

2. Franc Golob

3. Bojan Kontič

4. Milan Ozimič

5. Boris Popovič

6. Franc Rokavec

7. Branko Šumenjak

8. Davorin Terčon

9. mag. Igor Velov

10. Bogomir Vnučec

11. Cvetko Zupančič

12. Bojan Režun

13. Matjaž Švagan

14. Oskar Komac

 

Sekretarka komisije: Meta Štembal,  tel.: 01 478 98 07

 

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

predsednik: Cvetko Zupančič
podpredsednik: Branko Tomažič

člani:

1. Tone Hrovat

2. mag. Marija Lah

3. Marjan Maučec

4. Franc Rokavec

5. Srečko Ocvirk

6. mag. Ladislav Rožič

 

Sekretarka komisije:   Ana Ivas Brezigar, 01 478 98 00

Copyright 2013, Vse pravice pridržane