Komisije

Tiskalniku prijazna oblika

Mandatno-imunitetna komisija

Komisija za državno ureditev

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Mandatno-imunitetna komisija:

predsednik: Franci Rokavec
podpredsednica: Lidija Jerkič

člani:

1. Igor Antauer
2. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
3. Cvetko Zupančič

Sekretarka komisije: Anka Zajc, 01 478 98 05

 

Komisija za državno ureditev:

predsednik: Rajko Fajt
podpredsednik: mag. Marko Zidanšek

člani:

1. Milan Ozimič
2. Franc Kangler
3. Bojan Kekec
4. Bojan Kontič
5. Marjan Maučec
6. Bojana Potočan
7. Branimir Štrukelj

Sekretarka komisije: mag. Mateja Poljanšek,  tel.: 01 478 98 15

 

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve:

predsednik: Bojan Kekec
podpredsednik: Igor Antauer

člani:

1. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
2. Franc Kangler
3. Samer Khalil
4. Bojana Potočan
5. mag. Peter Požun
6. mag. Miroslav Ribič
7. Branko Šumenjak
8. Davorin Terčon
9. mag. Igor Velov
10. Bogomir Vnučec

Sekretarka komisije: Lilijana Žurman,  tel.: 01 478 98 14

 

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

predsednik: mag. Marija Lah
podpredsednik: Tomaž Horvat

člani:

1. Franc Golob
2. Mitja Gorenšček
3. Oskar Komac
4. Alojz Kovščca
5. Boris Popovič
6. Jože Smole
7. Srečko Ocvirk
8. mag. Marko Zidanšek
9. Branko Tomažič
10. Dušan Strnad

Sekretar komisije: Miro Podlipec,  tel.: 01 478 98 10

 

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

predsednik: Branimir Štrukelj
podpredsednik: Bojan Režun

člani:

1. Rajko Fajt
2. Tone Hrovat
3. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
4. Dejan Crnek
5. mag. Miroslav Ribič
6. Matjaž Švagan
7. prof. dr. Matjaž Gams
8. Janoš Kern

Sekretarka komisije: mag. Damijana Zelnik,  tel.: 01 478 99 29

 

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

predsednik:
podpredsednik: mag. Peter Požun

člani:

1. Igor Antauer
2. prof. dr. Matjaž Gams
3. Mitja Gorenšček
4. Tomaž Horvat
5. Lidija Jerkič
6. Alojz Kovšca
7. Ladislav Rožič
8. Jože Smole

Sekretarka komisije: mag. Nuša Zupanec,  tel.: 01 478 99 35

 

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

predsednik: Dušan Strnad
podpredsednik: Samer Khalil

člani:

1. Dejan Crnek
2. Franc Golob
3. Bojan Kontič
4. Milan Ozimič
5. Boris Popovič
6. Franci Rokavec
7. Branko Šumenjak
8. Davorin Terčon
9. mag. Igor Velov
10. Bogomir Vnučec
11. Cvetko Zupančič
12. Bojan Režun
13. Matjaž Švagan
14. Oskar Komac

Sekretarka komisije: Meta Štembal,  tel.: 01 478 98 07

 

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

predsednik: Cvetko Zupančič
podpredsednik: Branko Tomažič

1. Tone Hrovat
2. mag. Marija Lah
3. Marjan Maučec
4. Franci Rokavec
5. Srečko Ocvirk
6. Ladislav Rožič

Sekretarka komisije:   mag. Eva Obreza Modic, 01 478 98 19

Copyright 2018, Vse pravice pridržane