Konstitutivna seja Državnega sveta Republike Slovenije VI. mandat

Tiskalniku prijazna oblika

datum: 12. 12. 2017


Dnevni red:

1. Izvolitev predsednika, podpredsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije

Sklep

 

2. Potrditev mandatov državnih svetnikov 

Sklep

 

3. Izvolitev predsednika Državnega sveta Republike Slovenije

Sklep

 

4. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije

Državni svet je izglasoval sklep, da o podpredsedniku DS glasovanje opravi na eni od naslednjih sej.

 

5. Imenovanje sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije

Sklep

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane