Za medije

Državni svet zagotavlja javnost dela s pravočasnimi informacijami o delu s svojega področja. Informacije so dostopne prek sporočil za javnost, napovednika, tiskovnih konferenc, objav na spletni strani ter drugih oblik sodelovanja z mediji in javnostmi ter s publicistično dejavnostjo.

Kontakt:

Ariana Debeljak 
vodja kabineta predsednika DS
e-pošta: ariana.debeljak@ds-rs.si 
telefon: 01 478 9804, 051 611 442 
faks: 01 478 9851
 

mag. Damijana Zelnik
predstavnica za stike z javnostmi
e-pošta: damijana.zelnik@ds-rs.si 
telefon: 01 478 9929, 031 497 451 
faks: 01 478 9851

Copyright 2013, Vse pravice pridržane