Napovednik

sreda, 25. November 2020

Začetek: 14:00
Konec: 15:35

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O), druga obravnava, EPA 1387 - VIII

Preberi več

četrtek, 26. November 2020

Začetek: 09:00
Konec: 15:35

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in​ razvojni banki, d. d., Ljubljana za leto 2019, EPA 1450-VIII

 

Preberi več

petek, 27. November 2020

Začetek: 10:00
Konec: 10:50

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 38. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Osnutek pravilnika Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem svetu

Preberi več

torek, 1. December 2020

Začetek: 14:00
Konec: 14:35

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Informacija o razmerah v BiH

2. Poročilo o 7. srečanju skupine za skupni parlamentarni nadzor EUROPOLA, Bruselj, 28. in 29. 9. 2020

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane