Prihajajoči dogodki

sreda, 23. Avgust 2017

Začetek: 14:00
Konec: 14:00

Predlog dnevnega reda: 

1. Predlog Zakona o spremembi Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-I), 2054 - VII 

2. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (ZSReg-G) - skrajšani postopek, 2039 - VII  

3. Predlog Zakona o kolektivnih tožbah (ZKolT), EPA 2052 - VII

4. Potrditev zapisnika 91. seje komisije 

5. Pobude in vprašanja 

Preberi več

ponedeljek, 28. Avgust 2017

Začetek: 14:00
Konec: 14:00
Dnevni red:
 
1. Predlog zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) - druga obravnava, EPA 2001-VII
 
2. Predlog gradbenega zakona (GZ) - druga obravnava, EPA 1985-VII
 
3. Predlog zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) - druga obravnava, EPA 1983-VII
Preberi več
Začetek: 16:00
Konec: 16:00
D n e v n i    r  e d :
 
1. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o preglednosti poslov financiranja z vrednostnimi papirji in ponovne uporabe (ZIUPVP) – druga obravnava, EPA 2075-VII
 
2. Letno poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2016, EPA 2088-VII
 
Preberi več

torek, 29. Avgust 2017

Začetek: 14:00
Konec: 14:00
Dnevni red:
 
1. Potrditev zapisnika 78. redne in 11. izredne seje komisije
 
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu (ZSV-H) - druga obravnava, EPA 2015-VII     
 
3. Predlog zakona o spremembah in  dopolnitvah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-A) - druga obravnava, EPA 1984-VII
 
Preberi več

sreda, 30. Avgust 2017

Začetek: 10:00
Konec: 13:45

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar se bo na povabilo predsednika Zadružne zveze Slovenije Petra Vriska udeležil slovesnosti ob dnevu zadružnikov, ki bo potekala na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA.

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane