Napovednik

ponedeljek, 31. Januar 2022

Začetek: 12:30
Konec: 15:50

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Pobude Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za sprejem Predloga odložilnega veta na Zakon o dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R), EPA 1885-VIII

Preberi več
Začetek: 14:00
Konec: 15:30

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (ZOTDS) – druga obravnava, EPA 2389-VIII (320-01-8/2021)

Preberi več

torek, 1. Februar 2022

Začetek: 09:00
Konec: 14:20

SklicPredlog za razširitev*, Dodatno_vabljeni_in_dodatno_gradivo


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1G)  - nujni postopek*, EPA 2451-VIII

Preberi več

sreda, 2. Februar 2022

Začetek: 10:00
Konec: 20:15

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30), EPA 2378-VIII

Preberi več
Začetek: 14:00
Konec: 20:15

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1F), druga obravnava, EPA 2303 - VIII

Preberi več

četrtek, 3. Februar 2022

Začetek: 14:00
Konec: 15:05

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 77. redne in 25. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane