Prihajajoči dogodki

sreda, 24. Maj 2017

Začetek: 12:00
Konec: 13:00

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 49. redne in 11. izredne seje komisije

2. Predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (ZDPIDŠ) – druga obravnava, EPA 1914-VII

3. Zaključki s posveta Prenova kulturno-političnega modela

Preberi več
Začetek: 14:00
Konec: 15:15

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (ZBS-1C) – skrajšani postopek, EPA 1931-VII

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu – skrajšani postopek, EPA 1966-VII

3. Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2016 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 2016 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije za leto 2017, EPA 1939-VII

4. Pobude in vprašanja

Preberi več
Začetek: 14:00
Konec: 14:45

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N) - druga obravnava, EPA 1855-VII

2. Predlog zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) - druga obravnava, EPA 1926-VII 

3. Potrditev zapisnikov 86., 87. in 88. seje komisije

4. Pobude in vprašanja

Preberi več

četrtek, 1. Junij 2017 do petek, 2. Junij 2017

Začetek: 09:00
Konec: 16:00

Državni svet Republike Slovenije je letos gostitelj srečanja Združenja evropskih senatov. Na dvodnevnem srečanju se bodo zbrali predstavniki članic združenja in razpravljali o vlogi drugih domov in izzivih, ki jih pred njih postavlja sedanji čas. Podroben program srečanja na: www.ds-rs.si/node/2595

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane