Napovednik

ponedeljek, 1. Marec 2021

Začetek: 14:00
Konec: 16:10

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-H) - skrajšani postopek, EPA 1643-VIII - zainteresirana komisija

Preberi več
Začetek: 16:00
Konec: 17:05

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje Mandatno-imunitetne komisije

 

2. Predlog pobude Mandatno-imunitetne komisije za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta

Preberi več

sreda, 3. Marec 2021

Začetek: 13:00
Konec: 15:15

Na prošnjo Lekarniške zbornice Slovenije bosta predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide mag. Peter Požun sprejela predstavnike navedene zbornice.

Preberi več
Začetek: 14:00
Konec: 15:10

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 53. in 54. redne ter 17. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Preberi več
Začetek: 14:00
Konec: 16:00

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO), druga obravnava, EPA 1636-VIII

 

Preberi več

četrtek, 4. Marec 2021

Začetek: 11:00
Konec: 16:05

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 30. redne seje ter 6. in 8. izredne seje komisije

 

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane