Prihajajoči dogodki

ponedeljek, 20. November 2017

Začetek: 13:30
Konec: 13:45

Sklic

Dnevni red:

1. Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), EPA 2087-VII

ZFO-1C

2. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), EPA 2253-VII 

ZIPRS1819

Preberi več
Začetek: 15:00
Konec: 16:00

Dnevni red:

1. Predlog zakona o motornih vozilih (ZMV-1) - druga obravnava, EPA 2221-VII

2.Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za leto 2017

3.Potrditev zapisnika 111. seje komisije

4.Razno

Preberi več

torek, 21. November 2017

Začetek: 13:00
Konec: 14:45

Dnevni red:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-F) – skrajšani postopek, EPA 2324-VII

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora z dne 27.10.2017 

2. Potrditev zapisnika 43. seje komisije

Osnutek zapisnika:  657-43_zap.docx

3. Razno 

Preberi več
Začetek: 14:00
Konec: 15:30

Sklic

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 18. redne seje komisije​

Zapisnik

2. Pobuda za obravnavo na seji Komisije za poslovnik – večja vključitev Državnega sveta v zakonodajni postopek ter sodelovanje delovnih teles Državnega sveta na sejah delovnih teles Državnega zbora 

Pobuda

Preberi več

četrtek, 23. November 2017

Začetek: 18:00
Konec: 20:30

Predsednik Državnega sveta Mitja Bervar bo odprl razstavo Steklo na Celjskem od 18. stoletja do danes, ki jo pripravlja Pokrajinski muzej Celje. Ob tem bo tudi nagovoril udeležence.

Preberi več

Copyright 2013, Vse pravice pridržane