Napovednik

ponedeljek, 25. Oktober 2021

Začetek: 12:15
Konec: 13:30

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o prestrukturiranju okvira Unije za obdavčitev energentov in električne energije (prenovitev), EPA 2182-VIII, EU U 1023

Preberi več
Začetek: 20:00
Konec: 20:00

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in državni svetniki Branko Tomažič, Mitja Gorenšček in Igor Antauer se bodo udeležili državne proslave ob dnevu suverenosti.

Preberi več

torek, 26. Oktober 2021

Začetek: 12:00
Konec: 13:15

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Letno poročilo družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., o doseganju ciljev gospodarjenja z državnimi gozdovi za leto 2020, EPA 2179 - VIII

Preberi več
Začetek: 14:00
Konec: 15:35

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predstavitev predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021

 

Preberi več

sreda, 27. Oktober 2021

Začetek: 14:00
Konec: 15:25

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1I), EPA 2112-VIII, druga obravnava

Preberi več
Začetek: 18:00
Konec: 18:00

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se bo udeležil slovesnosti v počastitev 30-letnice Republike Slovenije, 30-letnice izgona JLA iz Slovenije: Domovinski dan "Praznujmo skupaj".

Preberi več

četrtek, 28. Oktober 2021

Začetek: 10:00
Konec: 13:25

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 43. in 44. redne seje komisije

 

2. Predlog zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID), druga obravnava, EPA 2004-VIII

Preberi več
Začetek: 10:00
Konec: 14:20

Državni svet Republike Slovenije in Komisija za reševanje vprašanj prikritih grobišč v četrtek, 28. 10. 2021, ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta, pripravljata posvet o vojnih grobovih, pokopališčih in grobiščih. 

 

VEČ:

 

VABILO IN PROGRAM

 

Preberi več
Začetek: 14:00
Konec: 15:35

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 71. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L) - skrajšani postopek, EPA 1875-VIII

Preberi več

Copyright 2018, Vse pravice pridržane