POSVET: Ureditev področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve - 13.02.2019

Tiskalniku prijazna oblika

Jure Leben, minister za okolje in prostor

 

UREJANJE PODROČJA RAVNANJA Z ODPADKI V SLOVENIJI

Uvod v predstavitev izhodišč

Mag. Jana Miklavčič, vodja Sektorja za odpadke, Ministrstvo za okolje in prostor

Pregled izhodišč za učinkovito ureditev ravnanja z odpadki

 

 

POGLED KLJUČNIH DELEŽNIKOV NA RAZMERE NA PODROČJU ODPADKOV V SLOVENIJI


Mag. Sonja Šmuc, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije

Janko Kramžar, predsednik GIZ – SLOCERO

Mag. Marko Zidanšek, direktor Simbio, d.o.o., in državni svetnik

Marjan Leban, član upravnega odbora Sekcije plastičarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije

Jaka Kranjc, Ekologi brez meja

Srečko Ocvirk, državni svetnik, član predsedstva Skupnosti občine Slovenije in župan Občine Sevnica

 

RAZPRAVA


Mag. Darja Figelj, direktorica, Interseroh d.o.o.

Goran Ambrož, direktor, GIZ – skupne sheme

Učinkovito ravnanje z odpadki iz vidika strokovnega združenja GIZ – skupne sheme

Srečko Bukovec, direktor, SLOPAK  d.o.o.

Karel Lipič, predsednik, Zveza ekoloških gibanj Slovenije

Igor Madon, vodja CERO Ajdovščina, Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina

Branko Ravnik, Kmetijsko gozdraska zbornica Slovenije

Nina Pohleven, Štajerska gospodarska zbornica, SRIP-krožno gospodarstvo

Ajda Pleterski, Gorenje surovina d.o.o.

Uroš Macerl, Eko krog

Suzana Leben, JEMS d.o.o.

Damjana Golob Lavrič, Inštitut za trajnostni razvoj

Meta Tasič Bukovec, JKP Log d.o.o.

Nevenka Ferfila, Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani

Mirjam Britovšek, Mesta občina Velenje

Janez Pavčnik, DROE Recikel d.o.o.

 

STALIŠČA, VPRAŠANJA, PREDLOGI

Copyright 2018, Vse pravice pridržane