posvet: V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej?

Tiskalniku prijazna oblika

FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK POSVETA 

E-ZBORNIK posveta

 

PROGRAM POSVETA


Pozdravni nagovor:

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Simon Zajc, minister za okolje in prostor 


PREDAVANJA:

UREJANJE PODROČJA V PRETEKLOSTI ONESNAŽENIH OBMOČIJ 

Mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor

Dušan Pichler, sekretar na Direktoratu za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor


POGLED KLJUČNIH DELEŽNIKOV NA RAZMERE NA PODROČJU V PRETEKLOSTI ONESNAŽENIH OBMOČIJ

Janja Leban, direktorica Službe za varstvo okolja pri Gospodarski zbornice Slovenije (Degradirana območja  – pogled Gospodarske zbornice Slovenija in odprta vprašanja)

Jure Tičar, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (Naravne vrednote kot odlagališče odpadkov: onesnaženost podzemnih jam v Sloveniji)

Prof. dr. Helena Grčman, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (Sanacije onesnaženih tal na otroških igriščih vrtcev: Problemi in rešitve)

mag. Matej Ivartnik in Peter Otorepec, Nacionalni inštitut za javno zdravje (Reševanje okoljsko - zdravstvene problematike onesnaženega območja - Zgornja Mežiška dolina - Primer dobre prakse)

Dušan Krebel, župan Občine Mežica (Sanacija Zgornje Mežiške doline z vidika Občine Mežica)

Nina Strle Mašat, Mestna občina Celje (Onesnažena območja kot posledica pretekle industrijske dejavnosti in možnosti za njihovo revitalizacijo v Mestni občini Celje)

Bojan Režun, državni svetnik (Idrija po likvidaciji rudnika živega srebra) in Tatjana Dizdarevič, direktorica Centra za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija

Uroš Macerl, predsednik EKO KROGa (Posledice okoljske politike brez vizije)


RAZPRAVA:

Janja Sluga, poslanka Državnega zbora 

Boris Šuštar, koordinator Civilne iniciative Celje 

dr. Neža Finžgar, ENVIT, d.o.o.

Mag. Tomaž Ogrin, Alpe Adria Green

Dr. Franc Lobnik, Svet za varovanje okolja SAZU

Dr. Barbara Lampič, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za geografijo

Duška Radovan, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dr. Matej Maček, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Jure Tičar, ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika

Dr. Dalibor Radovan, Geodetski inštitut Slovenije

Mag. Janez Topolšek, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo


PREDLOGI, MNENJA, STALIŠČA:

M. Z. 

Javno podjetje Vodovod Kanalizacoja Snaga d.o.o.

Doc. dr. Aleš Lapanje, vodja skupine za bioanalitiko, laboratorij za koloidno biologijo, Odsek za znanosti o okolju, Institut Jožef Stefan

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane