Državni svetniki sprejeli zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij , ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper Franca Kanglerja

Tiskalniku prijazna oblika

Na svoji 19. redni seji 12. junija 2019 je Državni svet sprejel zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi. Zahteva se namreč ugotovitev politične odgovornosti  nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta RS Franca Kanglerja in druge, zaradi suma, da so bile v postopkih zoper Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave RS, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc Policije.

Ob tej priložnosti je predsednik DS RS Alojz Kovšca odgovoril tudi na zadnje očitke, zlasti s strani državnega tožilca Andreja Ferlinca, da naj bi Državni svet s to zahtevo kršil načelo delitve oblasti in da na ta način posega v samostojnost dela državnih tožilcev.

Poudaril je, da gre za povsem normalno, etično in zakonito pobudo, ki je dodeljena Državnemu svetu z Ustavo, in se z njo želi zgolj in izključno preveriti politično odgovornost  javnih nosilcev, na katere je očitno padla resna senca dvoma o njihovi nepristranskosti in profesionalnosti. V Državnem svetu si želimo vzpostaviti inštrument, ki bo ščitil vladavino prava in bo lahko pristojnostim primerno ukrepal v primeru morebitne potrditve zlorabe pooblastil. Bilo je dovolj časa, da se to uredi znotraj posameznih inštitucij pregona. Zdaj Državni svet s to zahtevo ponuja možnost, da se znotraj parlamentarne preiskave ugotovi, ali res prihaja do vpliva politike na pravosodje, saj kažejo na to številni sumi, in da se z razjasnitvijo ozadja pravosodje obrani pred temi vse glasnejšimi kritikami.

Povezava na 19. redno sejo Državnega sveta

Zahteva za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti.pdf

Copyright 2018, Vse pravice pridržane