posvet: Uresničevanje človekovih pravic invalidov

Tiskalniku prijazna oblika
 
PROGRAM POSVETA:
 

POZDRAVNI NAGOVORI
Danijel KASTELIC, državni svetnik, podpredsednik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 
Tina HEFERLE, podpredsednica Državnega zbora Republike Slovenije
Breda BOŽNIK, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
Borut SEVER, predsednik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije 
 
PREDSTAVITVE: 

Človekove pravice invalidov (ČPI)
Jonas RUSKUS, podpredsednik Odbora Združenih narodov za pravice invalidov
dr. Vito Flaker, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
mag. Cveto URŠIČ,  član prvega Odbora Združenih narodov za pravice invalidov
Tanja Dular, Direktorat za invalide, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, invalide in enake možnosti
 
Uresničevanje ČPI skozi programe invalidskih organizacij (IO)
dr. Simona Gerenčen Pegan, Vloga IO pri razvoju na ČP temelječega modela invalidnosti in Mednarodne konvencije o pravicah invalidov
Matej Žnuderl (ZDSSS), Mladen Veršič (ZDGNS), Mateja De Reya (Sožitje), Iztok Mrak (DDS), Zagotavljanje ČPI v praksi prek programov IO (primeri dobre prakse)
Goran Kustura (NSIOS), Zagotavljanje ČPI prek zastopanja skupnih interesov
 
Zagotavljanje sistemske podpore za uresničevanje ČPI
Mateja Toman (DDS), Normativne podlage za uresničevanje ČPI 
Štefan Kušar, Zagotavljanje potrebnih virov za uresničevanje ČPI 
Ivo Jakovljevič (DDS), Spremljanje in nadzor uresničevanja ČPI 
 

Razprava in zaključki.
 
Posvet je povezoval državni svetnik Danijel Kastelic.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane