Pokrajine v Sloveniji

Tiskalniku prijazna oblika

NOVICA, FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK POSVETA

PROGRAM POSVETA:


Pozdravni nagovorI:

izr. prof. dr. Katja Filipčič, prodekanja Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

 

PREDSTAVITVE:


Predstavitev osnutkov pokrajinske zakonodaje in sklepov strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje

izr. prof. dr. Boštjan Brezovnik, izr. prof. dr. Borut Holcman; Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

 

Ustanovitev pokrajin v Sloveniji

zasl. prof. dr. Ciril Ribičič, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Pokrajine: administrativna, razvojna ali tudi identifikacijska entiteta?

doc. dr. Dejan Valentinčič, Evropska pravna fakulteta Nove univerze

 

Teritorialna decentralizacija

dr. Janez Nared, dr. Marjan Ravbar, dr. Aleš Smrekar, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

prof. dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Funkcionalne regije kot podlaga za ustanovitev pokrajin v Sloveniji

doc. dr. Samo Drobne, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

 

Pokrajinska identiteta v Sloveniji

dr. Matjaž Geršič, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU

 

Upravna decentralizacija

izr. prof. dr. Gorazd Trpin, doc. dr. Mitja Horvat, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Politična decentralizacija

prof. dr. Franc Grad, prof. dr. Igor Kaučič, Pravna fakulteta Univerza v Ljubljani

 

*   *   *   *   *

Osnutek zakona o pokrajinah

Osnutek zakona o ustanovitvi pokrajin

Predlogi in priporočila strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje

 


RAZPRAVA

Copyright 2018, Vse pravice pridržane