POSVET: Svetovni dan varnosti hrane 2020

Tiskalniku prijazna oblika

NOVICA, FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK POSVETA

 

PROGRAM DOGODKA:

Dobrodošlica/Welcome address
predsedujoča/chairs: doc. dr. Elizabeta Mičović in prof. dr. Peter Raspor

Alojz Kovšca,
predsednik Državnega sveta Republike Slovenije

dr. Aleksandra Pivec,
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republika Slovenija

prof. dr. Peter Raspor,
predsednik programskega odbora
predstavitev programa 2. konference in namena WFSD 2020/
introduction to the program and purpose of the 2nd conference WFSD 2020


 

Predstavitve/Presentations – I.
predsedujoča/chairs: Matjaž Guček in prof. dr. Peter Raspor

Izzivi na področju varnosti hrane v povezavi s spremembami dobavnih oziroma oskrbnih verig kot posledico epidemije COVID-19 / Food safety challenges related to changes in supply chains due to the COVID-19 epidemic
dr. Jernej Drofenik, v. d. generalnega direktorja, UVHVVR, Ljubljana

EFSA, Codex Alimentarius in varnost hrane v izrednih razmerah/ EFSA, Codex Alimentarius and food safety in emergencies
dr. Blaža Nahtigal, UVHVVR

Analitična in diagnostična orodja za zagotavljanje učinkovite mikrobiološke varnosti živil v izrednih razmerah / Analytical and diagnostic tools to ensure effective microbiological safety of food in emergency situations 
prof. dr. Darja Barlič Maganja in sod., FVZ-UP, Izola

Kako obvarovati predelavo hrane pred incidenti, ki jih prinašajo epidemije?/ How to protect food processing from incidents caused by epidemics?
prof. dr. Sonja Smole Možina in sod., UL-BF, Ljubljana

Izzivi za usposabljanje o higieni živil v izrednih razmerah / Challenges for food hygiene training in emergencies
doc. dr. Mojca Jevšnik in sod., UL- ZF, Ljubljana

 


Predstavitve/Presentations – II.
predsedujoča/chairs: dr. Janez Posedi in prof. dr. Peter Raspor

Vpliv platforme »Eno zdravje/ONE HEALTH« na zagotavljanje varne oskrbe z živili živalskega izvora / The impact of the ONE HEALTH platform on ensuring the safe supply of food of animal origin
prof. dr. Olga Rojs Zorman in sod., UL-VF, Ljubljana

Izzivi za varnost v samooskrbi skupnosti pri porušenih globalnih prehransko oskrbovalnih verigah / Challenges for community self-sufficiency security in broken global food supply chains
prof. dr. Črt Rozman in sod., UM-FKBSV, Maribor

Svetovni dan varne hrane 2020 in dopolnitev Ustave s pravico do prehranske varnosti / World Food Safety Day 2020 and amending the Constitution with the right to food security
Branko Tomažič, državni svetnik

 


Razprava in zaključki/ Discussion and Conclusions

vodita/chairs:
prof. dr. Peter Raspor, Branko Tomažič,

priprava zaključkov/conclusions:
prof. dr. Darja Barlič Maganja, doc. dr. Mojca Jevšnik, dr. Blaža Nahtigal in prof. dr. Peter Raspor.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane