PRIJAVA NA POSVET: »Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija«

Tiskalniku prijazna oblika

Za prijavo na dogodek je potrebno soglašati s splošnimi pogoji uporabe spletne stran www.ds-rs.si.

Ime in priimek udeleženca
Naslov stalnega prebivališča
Elektronski naslov udeleženca
Kontaktna telefonska številka
Naziv institucije
Soglasje s splošnimi pogoji uporabe

Copyright 2018, Vse pravice pridržane