3. konferenca ob svetovnem dnevu varnosti hrane 2021

Tiskalniku prijazna oblika

NOVICA, FOTOGALERIJA IN VIDEO POSNETEK KONFERENCE

PROGRAM


Predsedujoča:

 • Matjaž GUČEK, dr. vet. med., generalni direktor, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • dr. Peter RASPOR, zaslužni profesor, Univerza v Ljubljani

 • Alojz Kovšca, univ. dipl. obramb., predsednik Državnega sveta Republike Slovenije
 • dr. Jože Podgoršek, univ. dipl. inž. kmet., minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Republika Slovenija

 


Predstavitev programa in namena dogodka

Predsedujoča:

 • dr. Mojca JEVŠNIK, sanit. inž., Zdravstvena fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • dr. Janez POSEDI, dr. vet. med., Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Vpliv pandemije COVID-19 na izvajanje postopkov uradnega nadzora na področju varnosti hrane

 • Matjaž Guček, dr. vet. med., generalni direktor, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

EFSA, Codex Alimentarius in varnost hrane v izrednih razmerah

 • Urška Bolha, dr. vet. med., Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Okolje pandemije COVID-19 in vpliv na medicinsko in sorodne stroke,


Odmor
Predsedujoča:

 • dr. Bety BREZNIK, dr. vet. med., Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
 • dr. Bojan BUTINAR, Znanstveno raziskovalno središče Koper

Delovanje KIS na področju varnih živil

Delovanje NIB na področju varnih živil

 • dr. Tanja Dreo, univ. dipl. biol., Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana

Delovanje NVI na področju varnih živil

 

RAZPRAVA

Predsedujoča:

 • Tone HROVAT, univ. dipl. inž. kmet., Konzorcij živilskih šol Slovenije, državni svetnik
 • dr. Sonja SMOLE MOŽINA, univ. dipl. inž. živil. teh., Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Delovanje IJS na področju varnih živil

Delovanje ZRS na področju varnih živil

Delovanje NLZOH na področju varnih živil

RAZPRAVA

OKROGLA MIZA
Vpliv globalnega trga s hrano na percepcijo potrošnikov z vidika varnosti živil

Predsedujoči:

 • Matjaž GUČEK, dr. vet. med., generalni direktor, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Moderator:

 • dr. Peter RASPOR, zaslužni profesor, Univerza v Ljubljani

Pisanje povzetka in priprava zaključkov:

Janez PODOBNIK, dr. med., ECPD Slovenija

SODELUJOČI:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: mag. Aleš Irgolič, univ.dipl.inž.kmet.,
2. Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani: dr. Aleš Kuhar, univ. dipl. inž. kmet.,
3. Zveza potrošnikov Slovenije: Breda Kutin, univ. dipl. iur.
4. Trgovinska zbornica Slovenije: mag. Mariča Lah, univ. dipl. oec., državna svetnica
5. Gospodarska Zbornica Slovenije: dr. Tatjana Zagorc, univ. dipl. inž. živil. teh.
6. Kmetijsko Gozdarska zbornica Slovenije: Roman Žveglič, kmet

ZAKLJUČNE MISLI:
dr. Peter RASPOR, zaslužni profesor, Univerza v Ljubljani

Copyright 2018, Vse pravice pridržane