1. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Prva seja Državnega sveta Republike Slovenije v VI. sklicu
Državni svet Republike Slovenije se je v torek, 12. 12. 2017, sestal na 1. seji v VI. sklicu. Sejo je na začetku vodil najstarejši državni svetnik Boris Šuštaršič. Na dnevnem redu je bila najprej izvolitev predsednika, podpredsednika in članov mandatno imunitetne komisije. Sledila je potrditev mandatov državnih svetnic in svetnikov. Državni svetniki in svetnice so nato s tajnim glasovanjem volili predsednika Državnega sveta Republike Slovenije. To je v VI. sklicu postal Alojz Kovšca, sicer zastopnik interesov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. Novi predsednik je prevzel vodenje seje, ki se je nadaljevala z volitvami za podpredsednika Državnega sveta. Tega tudi po dveh krogih glasovanja niso izvolili in so sprejeli sklep, da Državni svet volitve podpredsednika opravi na svoji prihodnji seji. Državni svet je nato z javnim glasovanjem potrdil imenovanje sekretarja Državnega sveta republike Slovenije. Državni svet imenuje sekretarja na predlog predsednika Državnega sveta. Novi sekretar Državnega sveta je dr. Dušan Štrus.

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

-- video placeholder --
-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane