13. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet Republike Slovenije se je v sredo, 12. decembra 2018, v Knjižnici Antona Tomaža Linharta v Radovljici, sestal na 13. redni seji Državnega sveta.

Državni svet je podprl Dopolnjen predlog zakona o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) in ugotovil, da se z novelo zakona povečuje minimalna plača na raven, ki jo predlagatelji ocenjujejo kot primerno za zagotavljanje dostojnega življenja njenim prejemnikom in njihovim družinam. Zakon opredeljuje posebno varovalko, ki naj bi zagotovila, da minimalna plača niti v kriznih časih ne bi več padla pod prag absolutne revščine, ter predvideva izločitev vseh preostalih dodatkov (za delovno dobo in težje pogoje dela), del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost iz definicije minimalne plače z letom 2020.

Državni svet je obravnaval vprašanje državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede sofinanciranja obnove kulturne dediščine v lokalnih skupnostih, državnega svetnika Alojza Kovšce glede ureditve statusa družinskega pomočnika v Zakonu o dolgotrajni oskrbi in državnega svetnika Branimirja Štruklja glede financiranja študijske dejavnosti dela, financiranja visokošolskih zavodov in cen raziskovalne ure, pobude državnega svetnika mag. Petra Požuna glede vključitve cepljenja proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v Program cepljenja in zaščite z zdravil ter pobude državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede izgradnje nove regijske bolnišnice na Gorenjskem in njeno umestitev na območju RA 95 v Radovljici in glede zagotovitev finančnih sredstev za sofinanciranje izgradnje regijskega reševalnega centra na severovzhodnem delu Radovljice, ter jih naslovil na pristojna ministrstva.

Državni svet se je seznanil s programi dela Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za zdravje.

Državni svet je v nadaljevanju 13. seje Državnega sveta, 19. decembra 2018, odločal o Predlogu mnenja k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) - nujni postopek, in ga podprl. Prav tako je na seji obravnaval tudi Predlog mnenja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G) - ki je bil v obravnavi po nujnem postopku, in ga podprl.

Na seji je bil sprejet tudi Terminski program dela Državnega sveta 2019 - redne seje.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

-- video placeholder --

 

-- video placeholder --

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane