2. redna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet Republike Slovenije se je v četrtek, 21. 12. 2017, sestal na 2. redni seji. Ob začetku je izvedel volitve podpredsednika Državnega sveta, ki mu ga na konstitutivni seji ni uspelo izvoliti. Podpredsednika tudi tokrat niso izvolili. V nadaljevanju je med drugim obravnaval Predlog odložilnega veta na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), EPA 2138-VII. Državne svetnice in svetniki predloga niso podprli. Na dnevnem redu sta bila tudi Predlog sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije in Sestava komisij Državnega sveta Republike Slovenije. Obravnavali so imenovanje predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike Slovenije. To je postal državni svetnik mag. Peter Požun. Državni svet je imenoval kontaktno osebo Državnega sveta Republike Slovenije za sodelovanje z OECD. To je državni svetnik Miroslav Ribič. Na dnevnem redu je bilo tudi imenovanje predstavnika Državnega sveta v delovni skupini za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi. To je postal državni svetnik Branko Tomažič. Državni svet se je seznanil z Obvestilom o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca Kanglerja v treh primerih. Franc Kangler se na imuniteto sicer ni skliceval, je pa Državni svet ob tem sprejel tri sklepe. Glede prvega primera je sprejel sklep, da se članu Državnega sveta Francu Kanglerju v zvezi z Obvestilom o začetku kazenskega postopka zoper člana Državnega sveta (Opr. št. I KPR 10885/2013 dne13. 12. 2017), ki ga je Državnemu svetu poslalo Okrožno sodišče v Mariboru ne prizna imunitete in se postopek lahko nadaljuje. V zvezi z drugima dvema postopkoma je sprejel sklep, da Državni svet v zvezi z Obvestilom o začetku kazenskih postopkov zoper člana Državnega sveta Franca Kanglerja, ki ga je Državnemu svetu poslalo Okrajno sodišče v Mariboru, o priznanju imunitete ne more odločati, ker sta se začela že pred potrditvijo mandata Franca Kanglerja in ker za takšno odločitev nima niti zakonske niti poslovniške podlage. Državni svet je ob koncu še potrdil sedežni red državnih svetnic in svetnikov ter sprejel Terminski program dela Državnega sveta do konca aprila 2018.

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

Video na youtube: 2. redna seja Državnega sveta

-- video placeholder --

Copyright 2018, Vse pravice pridržane