33. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije se je v torek, 21. 11. 2017, sestal na 33. izredni seji, na kateri je obravnaval dva predloga odložilnih vetov in sicer na Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), EPA 2087-VII in na Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819), EPA 2253-VII. Predlog obeh odložilnih vetov je vložila Interesna skupina lokalnih interesov. Državni svetnice in svetniki so oba z veliko večino podprli.

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

-- video placeholder --

Copyright 2013, Vse pravice pridržane