33. seja Komisije DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika

Vse manjše zanimanje za vpis v kmetijske šole, ker mladi ne vidijo prave perspektive zaradi nekonkurenčnosti slovenskega kmetijstva

Na 33. seji Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki jo je vodil predsednik Cvetko Zupančič,  so v petek, 24. septembra 2021, obravnavali stanje v kmetijstvu v letu 2020 in pregled po kmetijskih trgih, vendar se niso mogli izogniti tudi aktualnim temam v kmetijstvu. Državni svetnik Tone Hrovat je, denimo, opozoril na čedalje manjše zanimanje za vpis v kmetijske šole, iz česar je sklepal, da mlade manj zanima izobraževanje za delovanje v različnih kmetijskih panogah zato, ker mladi, kljub zadovoljivim pridelkom, zaradi nekonkurenčnosti slovenskega kmetijstva, ne vidijo prave perspektive.

Foto: Milan Skledar

Copyright 2018, Vse pravice pridržane