35. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika

Na seji Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance so obravnavali Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Obravnavali so še  poročilo Računskega sodišča in Fiskalnega sveta za leto 2019. Pozornost so namenili tudi Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstva za omilitev posledic epidemije COVID-19 in razpravljali o Zakonu o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19 kot tudi o predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o poroštvu RS v Evropskem instrumentu za začasno podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19, ki ga je Vlada Republike Slovenije poslala Državnemu zboru v obravnavo in sprejem na podlagi 21.a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo,je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora).

Državnim svetnicam in državnim svetnikom je predsednik Računskega sodišča RS predstavil poročilo Računskega sodišča za leto 2019, prav tako pa so prisluhnili še poročilu o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2019.

Foto: Milan Skledar

Copyright 2018, Vse pravice pridržane